חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: סלמאן אל צאנע – אי יכולת ורשלנות גסה במילוי תפקיד

תיאור הליך: אי יכולת ורשלנות גסה במילוי תפקיד (רכישת תרופות מגורמים לא מוסמכים החזקתם וסחר בתרופות מזויפות)
שם פרטי: סלמאן
שם משפחה: אל צאנע
תחומים: רוקחים בעלי רשיון
עיר: לקיה
פירוט אמצעי משמעת: אי יכולת ורשלנות גסה במילוי תפקיד (רכישת תרופות מגורמים לא מוסמכים החזקתם וסחר בתרופות מזויפות)
מס' רישיון: 3-5672
סטטוס רישיון: בתוקף (מורשה לעסוק במקצוע)
תאריך הנפקת רישיון: 1999/11/03
מה חשוב לדעת? התליית רשיון לשנתיים
התליית רשיון לשנתיים

צו לפי סעיף 56 לפקות הרוקחים (נוסח חדש) תשמ"א – 1981

ביום 30.12.88 הוגשה קובלנה נגד הרוקת סולימאן אל-צאנאע (להלן הנקבל) על כך שהוא גילה אי
יכולת ורשלנות גסה במלוי תפקידו, כאמור בסעיף 56 (3) לפקודת הרוקחים (נוסח חדש) תשמייא –
1986 (להלן הפקודה). התנהגות זו התבטאה ברכישת תרופות מגורמים לא מוסמכים, החזקתם
וסתר בתרופות מזוייפות.

שר הבריאות מינה ועדה, עליה הוטל לשמוע את שיש לנקבל לאמר וכן לרכז את החומר כולו
ולהביא את המלצותיה בפני השך.

בהחלטת ביניים שניתנה ע"י הועדה לאחר שהיא שמעה ראיות וטעונים, קבעה הועדה שבבית
המרקחת של הנקבל (בו הוא הבעלים והרוקח האחראי) נמצאו כדורי סיאליס מזוייפוים, ויש בכך
די כדי לקבוע שהנקבל התרשל רשלנות מקצועית רוקתית בלתי נסלחת שאינה הולמת את מקצוע
הרוקחות בהחזיקו בבית המרקחת שלו כדורי סיאליס מזויפים ובתיתו לזרים לשהות בבית
המרקחת ללא פיקוח.

יצוין שבקובלנה נאמר שבחיפוש בו נמצאו כדורי הסיאליס, נמצאו גם כדורי ויאגרה ואולם
במהלך הדיונים בפני הועדה זנת הקובל את חלק הקובלנה המתיחס לויאגרה.

הנקבל טען שהוא לא היה מודע להמצאות כדורים מזוייפים בבית המרקחת, וכי אלו שנמצאו
אינם שלו, ואולם הועדה דחתה טעון זה, ואין בדעתי להתערב בכך, לא רק שמדובר בהערכת עדות
שנשמעה בפני הועדה ואין זה ראוי שאתערב בממצאי הועדה, כשאין סיבה כבדת משקל לעשות כן
אלא שמהחומר כולו ניתן להסיק שמדובר בהגנת עדים שמן הראוי היה לדחותה.

במסגרת נסיון הנקבל ליצור זיקת קשר בין הכדורים המזויפים לבין גורם זר, נגולה בפני הועדה
פרשה של כניסה חופשית של אדם זר לחלקים הפנימיים של בית המרקחת. הועדה ביקרה קשות
את התנהגות הנקבל שהתיר חדירה כזו, והיא אף ראתה בהתנהגות זו רשלנות. מבלי לגרוע מדברי
הביקורת שהועדה הטיחה כאמור לעיל, אני מבקש להסתייג מייההרשעהיי בנושא זה, משום שהיא
לא נכללה בקובלנה.

בהחזקת התרופה המזויפת ראתה הועדה אקט של רשלנות מקצועית-רוקחית בלתי נסלחת
שאינה הולמת את מקצוע הרוקחות בהחזקתו ברשותו בבית המרקחת שלו כדורי סיאליס
מזוייפים …". מסקנה זו של הועדה מקובלת עלי.

מכאן ואילך קיימה הועדה דיונים לעניין הענישה שיש להטיל על הנקבל והיא הביעה את דעתה
בנושא זה בדויית שהיא הגישה לשר הבריאות.

01/01

PAGE

ככווכ10:00

ÄTMJGW MEQJPATIT

I

טdeca00a8

בדו"ח זה מציינת הועדה, בצדק, שמעשה הנקבל סודק את בטחון צבור הנזקקים לשרותי בית
המרקחתי, והיא יכולה להרתיע מטופל מלהזקק לטיפול רפואי.

הועדה ציינה שלא היו בפניה ראיות ישירות על רכישת אן סחר בתרופות מזויפות, ובנסיבות אלו
היא רואה בהתנהגות זו ירשלמת רפואית פסיביתיי.

Froma

בהתחשב בכך, בהתחשב ברצף המקצועי – משמעתי של הנקבל הנקי מכל תלונה או קובלנה
משמעתית בפעילותו הרוקחית, בהתחשב בצעדים מינהליים שננקטו נגד חנקבל ונוכח תחושתה
שהנקבל הפנים את כובד אחריותו ומחוייבותו, המליצה הועדה לשר הבריאות להתלות את רשיונו
לפרק זמן של שלושה חודשים.

11:09

דיחות הועדה הועברו אלי כיון שסמכויות הענישה המשמעתית המסורות לשר הבריאות, הואצלו
על ידו אלי. במספר החלטות שניתנו על ידי בעבר, חיוויתי דעתי שהענישה המשמעתית על עיסוק
רוקחים בתרופות מזוייפות צריכה להיות משמעותית.

ניתן היום

למטופלים למיניהם אין ברירה זולת מתן אמון מלא בבית המרקחת. אין ברשותם מעבדה, והם
אינם יכולים לבדוק את הרכבה של כל תרופה אותה הם רוכשים בבית מרקחת. מבחינתם מדובר
בקניה של חתול בשק"י. גם החזקת ידע ואת. הפיתוי העומד בפני רוקח הוא איפוא גדול, מכירת
תרופה חסרת ערך (אולי אפילו מזיקה) תמורת מחיר המשולם עבור תרופה אמיתית, מכניסה ללא
ספק חזות של ממש לעוסקים בכך.

19. !

10cl

הנקבל לא נתפס אמנם במכירה, ואולם משקבעה הועדה (בצדק) שתרופות המזוייפות הן שלו,
ומשאלו נמצאו בכמות מסחרית בבית המרקחת שלו, ומשיעודו של בית מרקחת הוא למכור
תרופות קשה מאוד להתיחס לתרופות המזויפות שנמצאו במקום כאל נרות חנוכה שנוע

לצפיה בלבד.

19/05/2011

נראה לי שהענישה המשמעתית המומלצת חוטאת למטרת ההרתעתית שנועדה לה. הדברים
נכונים שבעתיים כשחפיתוי גדול, הרווח משמעותי והסכנה לצבוך אורבת בפרת. נוכח כח מצטבר
מזה אין מנוס לדעתי מלהנהיג גורם הרתעה יעיל שיבלום פיתויים.

ו. זילר

נשיא (בדימוס) של ביהמ"ש המחוזי בירושלים

בהביאי בחשבון את הבנת הועדה שיש להקל בענישה המשמעתית, ורק משום שאני נותן משקל
של ממש להיבט זה, אני מורה מרישיונו של הנקבל יותלה לשנתיים ימים שתחילתם ב- 1.8.2011.

1-PHY 2011

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן