חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: עוידה הנא – הרשעה פלילית

תיאור הליך: הרשעה פלילית (הנקבלת גנבה תרופות מביה"ח שבו עבדה)
פירוט אמצעי משמעת: הרשעה פלילית (הנקבלת גנבה תרופות מביה"ח שבו עבדה)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון לשנה
התליית רישיון לשנה

טראה

אל: יחידת הדין המשמעתי

המנהל הכללי

משרד הבריאות

המנהל הכללי

הנדון: קובלנה נגד האחות עוידה הנא

Director General

ת.ד.1176 ירושלים 91010

mankal@moh.health.gov.il

מאשר המלצות הוועדה המיוחדת לפי תקנה 25 לתקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים)
התשמייט – 1988, ולתקנות 15 ו-16 לתקנות בריאות העם (צוות סיעודי במרפאות) התשמייא – 1981,
מיום 29.1.17 בעניינה של הגב' עוידה הנא, אחות מוסמכת.

טל: 02-5080000 פקס: 02-5655966

בייט בשבט, התשע"ז
15 פברואר 2017
סימוכין : 19079317
(במענה: ציין סימוכין)

www.health.gov.il

בברכה,

משה בר סימן טוב

Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן