חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: עלא עומר – הרשעה פלילית

תיאור הליך: הרשעה פלילית (תקיפת מטופלת)
פירוט אמצעי משמעת: הרשעה פלילית (תקיפת מטופלת)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון ל- 3 חודשים
התליית רישיון ל- 3 חודשים

טראה

אל: עוייד רואן עזאיזה, מנהלת ועדות המשמעת, לשכה משפטית

המנהל הכללי

משרד הבריאות

המנהל הכללי

הנדון: האח עלא עומר
מכתבך מיום 1.1.17

Director General

ת.ד.1176 ירושלים 91010

mankal@moh.health.gov.il

מאשר המלצות ועדת המשמעת מיום 24.8.16 להתלות את רישיונו של מר עלא עומר ב-3 חודשים,
לאחר שיסיים את ריצוי עונש המאסר שנגזר עליו.

טל: 02-5080000 פקס: 02-5655966

יייב בטבת, התשע"ז
10 ינואר 2017
סימוכין: 03914517
(במענה: ציין סימוכין)

www.health.gov.il

בברכה,

משה בר סימן טוב

Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן