חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: פלוני – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת
מה חשוב לדעת? התליה לשבוע
התליה לשבוע

סד

מספרנו(

מנדלוביץ

אסמכתא:863088622

משנה למנהל הכללי

אל: עו"ד לירון קריספין בוקר, מנהלת בתי הדין למשמעת

Associate Director General

הנדון: המלצה לאח XXXXXXXX – תיקון
מייל שלכם מתאריך 24.7.22

הנני מאשר המלצות הוועדה בנושא שבנדון.

תאריך ההתליה 7.8.22 – 13.8.22.

לשכת משנה למנהל הכללי
משרד הבריאות

ת.ד.1176 ירושלים 91010

mmancal@moh.health.gov.il

טל: 02-5081207 פקס: 02-5655983

www.health.gov.il

ו' אב תשפ"ב

03 אוגוסט 2022

(במענה נא ציינו

בברכה,

ד"ר ספי

Associate Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mmancal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5081207 Fax: 02-5655983

למנהל הכללי

סד

לשכת משנה למנהל הכללי
משרד הבריאות

משנה למנהל הכללי

העתק: עו"ד דנה נויפלד, יועצת משפטית (בפועל)
שושי גולדברג, מנהלת אגף הסיעוד

ת.ד.1176 ירושלים 91010

Associate Director General

mmancal@moh.health.gov.il

טל: 02-5081207 פקס: 02-5655983

www.health.gov.il

משנה

Associate Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mmancal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5081207 Fax: 02-5655983

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן