חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: פרופ' זכי שפירא – הרשעה פלילית

תיאור הליך: הרשעה פלילית (סיוע לסחר ותווך לסחר באיברים)
פירוט אמצעי משמעת: הרשעה פלילית (סיוע לסחר ותווך לסחר באיברים)
מה חשוב לדעת? התלית רישיון ל- 6 חודשים לפי סעיף 44 א'
התלית רישיון ל- 6 חודשים לפי סעיף 44 א'

בעניין:

ובעניין:

ועדה לפי סעיף 44א' לפקודת הרופאים [נוסח חדש] התשל"ז-1976

מנכ"ל משרד הבריאות מר משה בר סימן טוב
באמצעות בא – כוחו עוה"ד יונתן ברג
לשכת היועמ"ש, משרד התובע הראשי
משרד הבריאות, ירושלים

פרופ' זכי שפירא

.1

.2

הועדה

נגד

הועדה המיוחדת

המלצה

3. דיון והמלצה

תאריך: 25/01/2017

הקובל

חברי הועדה: ד"ר יוסף משעל – יוייר, פרופ' יעקב גוזל – חבר ועו"ד משה
ארד – חבר, מונו ע"י מנכ"ל משרד הבריאות לדון בהתליית רישיונו של
הנקבל לפי סעיף 44א' לפקודת הרופאים [נוסח חדש] התשל"ז – 1976 (להלן:

"הפקודה").

הנקבל

;

הועדה מונתה ע"י מנהל משרד הבריאות בתוקף סמכותו לפי סעיף 44אי
לפקודה והתבקשה להמליץ בפניו לעניין התליית רישיונו של הנקבל בשל כתב
האישום שהוגש כנגדו בת.פ. 53927-12-16.

א. כתב האישום כפי שהוגש כנגד הנקבל עוסק בחמישה אישומים
ביניהם 4 אישומים על סיוע לסחר ותווך לסחר באיברים עבירה
לפי סעיפים 36(א)(2) ו- 36(א)(3) לחוק השתלת איברים עם סעיף 29
לחוק העושנין ואישום אחד שלסיוע לניסיון לסחר באיברים ותיווך
לסחר באיברים עבירה לפי סעיפים 36(א)(1), 36(א)(2) ו-36(א)(3)
לחוק השתלת איברים עם סעיף 25 לחוק העונשין.

ב. הנקבל הוזמן לדיון אך לא התייצב.

במכתב שנשלח למזכירות יחידת המשמעת ביקש שלא להתייצב
וכן הודיע שאין לו התנגדות שרישיונו יותלה הואיל ואין הוא עוסק
יותר במקצוע.

ד. העבירות נשוא כתב האישום חמורות ביותר ויש להניח כי ביהמייש
יקבע בסופו של דבר כי יש בהן משום קלון.

ה. בנסיבות אלו יש עילה לפי סעיף 44אי לפקודה להתלות את רישיונו
של הנקבל לתקופה של שישה חודשים וכך אנו ממליצים.

ו. יחד עם האמור והואיל והנקבל לא התייצב לדיון, ניתנת לו
האפשרות בתוך 14 יום לבקש לקיים דיון בנוכחותו. היה והנקבל
לא ביקש זאת בתוך הזמן האמור, תהיה המלצה זו סופית.

NZ
AT G

יוסף משעל, יו"ר פרופ' יעקב גוזל, חבר

עויין משה ארד, חבר

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן