חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: פרופ' זכי שפירא – לפי סעיף 44 א' ,הגבלה או התלייה של הרישיון לעסוק ברפואה נוכח כתב אישום

תיאור הליך: לפי סעיף 44 א' ,הגבלה או התלייה של הרישיון לעסוק ברפואה נוכח כתב אישום (כתב אישום מיחס לנקבל מספר מקרים של סיוע סחר באיברים ולתיווך לסחר באיברים. מספר מקרים של קשירת קשר לביצוע עוון)
פירוט אמצעי משמעת: לפי סעיף 44 א' ,הגבלה או התלייה של הרישיון לעסוק ברפואה נוכח כתב אישום (כתב אישום מיחס לנקבל מספר מקרים של סיוע סחר באיברים ולתיווך לסחר באיברים. מספר מקרים של קשירת קשר לביצוע עוון)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון לשישה חודשים
התליית רישיון לשישה חודשים

אל: עו"ד רואן עזאיזה, מנהלת ועדות המשמעת, לשכה משפטית

המנהל הכללי

הנדון: פרופ' זכי שפירא – המלצתה של הוועדה המיוחדת
מכתבך במייל מיום 18.2.16

המנהל הכללי

משרד הבריאות

Director General

ת.ד.1176 ירושלים 91010

מאשר המלצות הוועדה המיוחדת לפי סעיף 44 אי מיום 14.2.16 בעניינו של פרופ' זכי שפירא.

mankal@moh.health.gov.il

טל: 02-5080000 פקס: 02-5655966

יייד באדר א', התשע"ך
23 פברואר 2016
סימוכין: 17665516
(במענה: ציין סימוכין)

www.health.gov.il

משה בר סימן טוב

Director General
Ministry of Health
P.O,B 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן