חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: פרופ' שמעון סלוין – רשלנות חמורה לפי סעיף 44 א'

תיאור הליך: רשלנות חמורה לפי סעיף 44 א' (הנקבל עסק בטיפולים ניסיוניים, ללא האישורים הנדרשים וללא הכישורים הנדרשים, ובכך גרם לפגיעה חמורה במטופליו)
פירוט אמצעי משמעת: רשלנות חמורה לפי סעיף 44 א' (הנקבל עסק בטיפולים ניסיוניים, ללא האישורים הנדרשים וללא הכישורים הנדרשים, ובכך גרם לפגיעה חמורה במטופליו)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון לפי סעיף 44 א' ל- 6 חודשים
התליית רישיון לפי סעיף 44 א' ל- 6 חודשים

7

המנהל הכללי

משרד הבריאות

המנהל הכללי

אל: יחידת הדין המשמעתי

ת.ד.1176 ירושלים 91010

dal

הנדון: פרופ' שמעון סלוין – החלטה לפי 44 אי
מכתבכם מיום 11.6.17

Director General

mankal@moh.health.gov.il

מאשר את דעת הרוב בהמלצות הוועדה לפי סעיף 44 א' לפקודת הרופאים, מיום 9.6.17 בעניינו של

פרופ' שמעון סלוין.

טל: 02-5080000 פקס: 02-5655966

ייט בסיון, התשע"ז
13 יוני 2017
סימוכין: 60919317
(במענה: ציין סימוכין)

www.health.gov.il

3

משה בר סימן טוב

Director General
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן