חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: פרידה מור, אירית שוריס ונטלי רוטפורט – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (פרסום תמונה של פגה בכיס המדים ללא ידיעה או אישור ההורים תוך אי שמירה על בודה ועל פרטיותה של הפג)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (פרסום תמונה של פגה בכיס המדים ללא ידיעה או אישור ההורים תוך אי שמירה על בודה ועל פרטיותה של הפג)
מה חשוב לדעת? התלית רשיון לשבוע לכל אחת מהנקבלות
התלית רשיון לשבוע לכל אחת מהנקבלות

Director General

מדינת ישראל

STATE OF ISRAEL

אל: וויין רואן עזאיזה, מנהלת ועדות המשמעת, לשכה משפטית

מקבל את המלצות הועדה, כמפורט במכתבך שבסמך.

משרד הבריאות, ירושלים

Ministry of Health, Jerusalem

לייא אדר ב תשע"א
17 מרץ, 2011

אסמכתא: 13 – 103/249965)מ)
במענה: ציין אסמכתא)

הנדון: המלצה לפי תקנה 16 לתקנות בריאות העם (צוות סיעודי במרפאות),
התשמ"א-1981 בעניין גבי פרידה מור, גבי אירית שןךיס רגבי נטלי רוטפורט

מכתבך מיום 1.3.11

בברכה,

דייר רוני גמזו

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן