חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ראמי גנאים – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (הרשעה בעבירה פלילית שיש עמה קלון גניבה והונאה)
שם פרטי: ראמי
שם משפחה: גנאים
שם מלא: ראמי גנאים
תחומים: רופאי שיניים בעלי רשיון ותחומי מומחיותם
עיר: סח'נין
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (הרשעה בעבירה פלילית שיש עמה קלון גניבה והונאה)
מס' רישיון: 2-161958
סטטוס רישיון: בתוקף (מורשה לעסוק במקצוע)
תאריך הנפקת רישיון: 2020/11/10
מה חשוב לדעת? התלית רשיון לשנה אחת
התלית רשיון לשנה אחת

טראה

אל: עוייד רואן עזאיזה, מנהלת ועדות המשמעת, לשכה משפטית

המנהל הכללי

משרד הבריאות

המנהל הכללי

הנדון : האח ראמי גנאים – המלצת ועדה
מכתבך מיום 18.5.15

Director General

מאשר המלצות הוועדה, בדעת הרוב.

ת.ד.1176 ירושלים 91010

mankal@moh.health.gov.il

טל: 02-5080000 פקס: 02-5655966

בברכה,

P

ח' בסיון, התשעייה
26 מאי 2015
סימוכין: 38349415
(במענה: ציין סימוכין)

ט

www.health.gov.il

ארנון אפק

Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן