חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: שפרה יזראלוב – התנהגות שאינה הולמת את מקצוע הסיעוד ורשלנות חמורה

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת את מקצוע הסיעוד ורשלנות חמורה (דיווח באיחור על אירוע חריג והסתרת מידע)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת את מקצוע הסיעוד ורשלנות חמורה (דיווח באיחור על אירוע חריג והסתרת מידע)
מה חשוב לדעת? התליית רשיון לחודש
התליית רשיון לחודש

אל: עוייד רואן עזאיזה, מנהלת ועדות המשמעת, לשכה משפטית

מאשר את ההמלצה.

המנהל הכללי

הנדון: המלצה לפי תקנה 25 לתקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים),
התשמייט-1988 ותקנה 16 לתקנות בריאות העם (צרות סיעודי במרפאות),
התשמ"א-1981 בעניין האחות המעשית שפרה יזראלוב,ה 3105-100
מכתבך במייל מיום 1.7.14

המנהל הכללי

משרד הבריאות

Director General

העתק: עוייד שרה שר-לב, התובעת הראשית, יחידת דין משמעתי

ת.ד.1176 ירושלים 91010

mankal@moh.health.gov.il

טל: 02-5081309 פקס: 02-5655966

ט' בתמוז, התשעייד
07 יולי 2014
סימוכין: 45940014
(במענה: ציין סימוכין)

www.health.gov.il

רופ ארמן אפק

Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5081309 Fax 02-5655966

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן