חיפוש
Close this search box.
חיפוש
Close this search box.

היסטוריית רופא: תאופיק בן עלי – המלצת ועדת המשמעת בעניינו של מר תאופיק בן עלי (אח)

תיאור הליך: תאופיק בן עלי (הנקבל, אח מוסמך, הורשע בעבירות של גניבה, זיוף, והחזקה או שימוש בסמים לצריכה עצמית לאחר שנטל במהלך עבודתו שאריות סם מסוכן והזריקן לעצמו, וכן זייף מרשמים ונטל את הסם. ועדת המשמעת, בהמשך להסדר טיעון, המליצה להתלות את רישיונו למשך שנתיים, בניכוי התקופה שבה לא עסק בפועל במקצועו, והמלצתה התקבלה.)
פירוט אמצעי משמעת: תאופיק בן עלי (הנקבל, אח מוסמך, הורשע בעבירות של גניבה, זיוף, והחזקה או שימוש בסמים לצריכה עצמית לאחר שנטל במהלך עבודתו שאריות סם מסוכן והזריקן לעצמו, וכן זייף מרשמים ונטל את הסם. ועדת המשמעת, בהמשך להסדר טיעון, המליצה להתלות את רישיונו למשך שנתיים, בניכוי התקופה שבה לא עסק בפועל במקצועו, והמלצתה התקבלה.)

טראה

אל: עוייד לירון קריספין בוקר, מנהלת בתי הדין למשמעת

המנהל הכללי

משרד הבריאות

המנהל הכללי

הנדון: המלצת ועדת המשמעת בעניינו של מר תאופיק בן עלי (אח)
מכתבך מיום 21.9.2020

Director General

ת.ד.1176 ירושלים 91010

מאשר את המלצת ועדת המשמעת מיום 17.9.2020 בעניינו של האח תאופיק בן עלי.

mankal@moh.health.gov.il

טל: 02-5080000 פקס: 02-5655966

י"א בתשרי, התשפייא
29 ספטמבר 2020
סימוכין: 382162720
(במענה: ציין סימוכין)

בברכה,

www.health.gov.il

פרופ' חזי לוי

Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן