אולג פונומרנקו

שם מלא: אולג פונומרנקו
מס' רישיון: 1-34861
נקבל
נושא
אמצעי משמעת
תאריך
לא נמצאו לרופא זה עבירות משמעת / פליליות